top of page

Om Magiskaperne

- sammen skaper vi magi

Tezza-8127.JPG
Magiskaperne brenner for at alle sårbare barn skal bli sett og akseptert i barnehagen. Barn med store eller små ulike utfordringer kan ha vanskeligheter med å danne relasjoner til andre barn. Relasjoner er viktig for å ha et godt liv, og jo tidligere barn får verktøy for livsmestring jo bedre klarer de seg videre i livet.

Hvordan kan vi styrke sårbare barn?
De sårbare barna er avhengig av gode pedagoger i barnehagen som ser barna bak utfordringene deres, ser sårbarheten, ressursene deres og fremmer deres styrker i barnegruppen.​ De fleste barn har en eller flere interesser. Ved å bruke interessene til de sårbare barna som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, kan det være enklere for barna å danne relasjoner. Når sårbare barns styrker og ressurser blir satt fokus på vil barnehagen synliggjøre for hele barnegruppen at de og deres interesser er viktige i barnehagen. Sånn kan «hen som slår,» «hen som er stille,» «hen som aldri leker,» «hen som snakket rart,» lettere føle seg som en del av et "vi."

Hvordan ble Magiskaperne til?
Mange som jobber i barnehager skulle hatt mer tid. Plantid til å planlegge pedagogisk materiale og pedagogiske aktiviteter. Mer tid med barna og mer tid til oppfølging av barnegruppen. Som barnehagelærer og pedagogisk leder, fikk Fredrikke ideen om å skape en arena der barnehagelærere, pedagoger og ansatte i barnehager, kan hente ut ferdige didaktiske planer og temaprosjekter som kan brukes på avdelingen. I tillegg vil Magiskaperne.no være en arena for refleksjon, inspirasjon og samspill mellom oss som ønsker å gjøre en forskjell, hvor tiden ikke alltid strekker til​

Bli med på reisen!​ Har du noen spørsmål eller ønsker veiledning? ​
bottom of page